Jak se elektronický zabezpečovací systém ovládá?


Zapnutí (aktivace) zabezpečovacího zařízení – střežení objektu


Před odchodem z objektu je třeba mít uzavřeny okna a dveře. Potom zadáte na klávesnici čtyřmístný (příp. šestimístný) číselný uživatelský kód, nebo dlouze stisknete určenou funkční klávesu, nebo pokud jste si zvolili systém s dálkovým ovládáním stisknete příslušné tlačítko na „klíčence“. Poté se rozsvítí kontrolka signalizující zapnutí a systém vám ponechá několik desítek vteřin (dle nastavení) potřebných k odchodu a následně zapne zabezpečení objektu.
Po tomto okamžiku bude jakékoliv narušení střežených prostor vyhodnoceno jako nedovolené a systém vyhlásí poplach (např. houkající siréna, poplachová SMS, poplachová zpráva na pult centrální ochrany atd…).


Vypnutí (deaktivace) zabezpečovacího zařízení – ukončení střežení objektu


Po otevření vstupních dveří Vás klávesnice akusticky upozorní, že je systém ve stavu hlídání a je ho nutné zadáním přístupového kódů vypnout. U systémů vybavených dálkovým ovládáním stačí stisknout příslušné tlačítko na Vaší klíčence. Kontrolka signalizující zapnutý alarm zhasne a zabezpečení objektu je vypnuto. Čas který máte po otevření vstupních dveří k vypnutí zabezpečovacího systému je volitelná v rozmezí několika vteřin až po několik minut. Tento čas Vám zadává servisní technik po instalaci celého systému. Pokud v průběhu tohoto časového intervalu zabezpečení nevypnete, dojde k poplachu.
Dojde-li k narušení jiného detektoru předtím, než jsou otevřeny vstupní dveře, vyhlásí zabezpečovací systém poplach ihned.

Uživatelských kódů může být více a na každý může zabezpečovací systém reagovat jinak. Každé osobě, která má přidělen svůj kód, tak můžou být zpřístupněny všechny nebo jen některé prostory.

 

© gogo